UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W dniu 3 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnosielcu zainaugurowano rok szkolny 2018/19. Na początku uroczystości minutą ciszy uczczono ofiary II wojny światowej. Następnie Pan Dyrektor Andrzej Maluchnik w krótkim przemówieniu serdecznie powitał uczniów, a szczególnie tych którzy dopiero co zaczynają naukę w naszej szkole: klasy I a i I b, grono pedagogiczne i pracowników szkoły oraz nauczycieli powracających do pracy po dłuższych nieobecnościach- panią dyrektor Annę Kardaś i panią Wiolettę Kuprajtys. Dyrektor podziękował też za pracę nauczycielom, którzy odeszli do innych placówek na terenie naszej gminy: pan Szymon Kołakowski będzie uczył wychowania fizycznego w SP w Rakach, pani Agnieszka Radomska podejmie pracę w SP w Drążdżewie, a z kolei pani Agnieszka Gałązka objęła stanowisko dyrektora Przedszkola w Krasnosielcu. Następnie zapoznał rodziców i uczniów ze zmianami w systemie edukacji jaki wnosi nowa reforma. Skierował też kilka słów do uczniów życząc im owocnej nauki i wytrwałości w nowym roku szkolnym.

W dalszej części dyrektor Anna Kardaś zapoznała uczniów z podziałem na klasy, z wychowawcami oraz godzinami odwozów. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »