Nasza straż otrzymała nowy specjalistyczny sprzęt strażacki

25 września 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. Arkadiusz Gołębiewski, ks. Andrzej Kotarski oraz członkowie zarządu
i prezesi poszczególnych Jednostek OSP. Podczas spotkania Wójt Gminy podsumował działania każdej jednostki OSP i podziękował wszystkim za przybycie i owocną współpracę, następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Kolejnym bardzo ważnym punktem spotkania było przekazanie ogromnej ilości sprzętu strażackiego na ręce Prezesów Jednostek OSP. Jego wartość szacuje się na ok 100 tys. złotych. Zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego sfinansowany został w 100% ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Wyposażenie to zostało pozyskane dzięki wsparciu i ogromnej pomocy Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mariana Krupińskiego, któremu dziękował Prezes ZOG ZOSP Tomasz Płocharczyk. Strażakom przekazano: 30 kompletów na które składały się: ubrania, buty i rękawice specjalistyczne oraz hełmy strażackie z latarkami, 2 pilarki do drewna oraz agregat prądotwórczy jednofazowy.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »