Dzień jubilata w klubie seniora

W dniu 28.09.2018 roku odbyła się niecodzienna uroczystość. Spośród wszystkich członków Gminnego Klubu Seniora w Krasnosielcu wyłoniono tych, którzy w bieżącym roku kończą 65, 70 lub 75 lat i dla nich właśnie zorganizowano spotkanie jubileuszowe w siedzibie GOK w Krasnosielcu (siedziba naszego klubu okazała się być za mała dla wszystkich seniorów, którzy zadeklarowali chęć wspólnego świętowania).

W spotkaniu tym uczestniczył Wójt Gminy Krasnosielc Pan Paweł Ruszczyński oraz Panie Irena Kurzac i Anna Maluchnik z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pragnę dodać, że to właśnie Panie z GOPS-u były autorkami projektu „Zapewnienie funkcjonowania Gminnego Klubu Senior +”, dzięki któremu mogliśmy w tym roku zrealizować szereg bardzo ciekawych działań.

Nie mogło oczywiście zabraknąć Pani Beaty Heromińskiej – dyrektora GOK w Krasnosielcu. Dzięki jej życzliwości i pomocy pracowników GOK impreza jubileuszowa odbywała się w bardzo odświętnej scenerii.

Pan Wójt wręczył czcigodnym Jubilatom okolicznościowe listy gratulacyjne, do których GOPS dołączył okazjonalne laurki. Ponadto Jubilaci obdarowani zostali upominkami i kwiatkami ze szczerymi życzeniami zdrowia, dobrej kondycji oraz kontynuacji dotychczasowej aktywności.

Na tak wzniosłe święto członkinie klubu przygotowały poczęstunek
z tradycyjną lamką szampana i wspaniałym tortem. Po oficjalnej części przyszła pora na wspólne, wesołe śpiewanie biesiadnych piosenek, poprzedzone chóralnym wykonaniem naszego klubowego hymnu seniorów. Radosna, zupełnie rodzinna atmosfera tego spotkania na długo pozostanie w pamięci nie tylko Jubilatów, ale wszystkich uczestników tej uroczystości. Natomiast sama impreza zapoczątkowała nową tradycję świętowania takich jubileuszy
w następnych latach (może jeszcze w większym gronie).

Dziękujemy z całego serca wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia tej uroczystości, a lokalnym władzom po raz kolejny dziękujemy za dostrzeganie problemów osób starszych i za Gminny Klub Seniora, który był naprawdę „strzałem w dziesiątkę”.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »