Ślubowanie Drążdżewskich Pierwszoklasistów

10 października 2018 r. jest pamiętną datą dla dzieci z pierwszej klasy. W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej w Drążdżewie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów. Pani dyrektor, Barbara Kluczek powitała gorąco rodziców, wszystkie zgromadzone dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły, a szczególnie serdecznie Pierwszaków. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój, w kolorowych biretach na głowach błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewali piosenki, wyrecytowali wiersze. Przyjaźń, współpraca i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód na to, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów wierszy i piosenek. Wytrwale ćwiczyli podczas prób, wspierani przez wychowawczynię Elżbietę Szewczak. Na występie nie dali się zastraszyć tremie i udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania, pani dyrektor Barbara Kluczek, dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i zestawy przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach akcji „Mój pierwszy zeszyt” promującej 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zestaw składał się z zeszytu z z wizerunkami Ojców Niepodległości oraz ołówka z nadrukiem nawiązującym do 100-lecia odzyskania Niepodległości. Na zakończenie dzieci wraz z rodzicami, wychowawczynią i panią dyrektor stanęły do pamiątkowych zdjęć. Rodzice pamiętali o święcie dzieci przygotowując dla swych pociech „słodkie przyjęcie”. Szczególną atrakcją okazał się owocowy tort okolicznościowy. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »