I N F O R M A C J A

Informuję, że spotkanie w sprawie wydzierżawienia

placów przy cmentarzu w Krasnosielcu odbędzie się

w dniu 26 października 2018 roku, godz. 900

w Urzędzie Gminy Krasnosielc, pokój nr 11

Grażyna Rogala

Sekretarz Gminy

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »