Dzień Edukacji Narodowej w Krasnosielcu

14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. W dniu 12 października również przedszkolaki
z Krasnosielca chciały podziękować swoim ukochanym paniom, pracownikom przedszkola
i zaproszonym gościom za trud włożony w ich wychowanie. Przygotowały krótki występ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaprezentowały się najlepiej jak umiały. Nie zabrakło wierszy, życzeń, piosenek oraz tańca- poloneza. Każdy z zaproszonych gości dostał mały upominek. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Gałązka, która podziękowała za występ oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Na zakończenie uroczystości pracownicy przedszkola oraz goście w miłej atmosferze uczcili swoje święto przy wspólnym stole.

Również 17 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu odbyły się uroczyste obchody Dnia Nauczyciela połączone z Dniem Patrona. Zebranych na sali gimnastycznej powitał Dyrektor Andrzej Maluchnik, a szczególnie zaproszonych gości, wśród których byli: Z. Deptuła Starosta Makowski, P. Ruszczyński Wójt Gminy Krasnosielc, A. Kotarski proboszcz Parafii Krasnosielc, Z. Żebrowski przewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły i nauczyciele emeryci.

Uroczystość rozpoczęły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które złożyli P. Ruszczyński , Z. Żebrowski i w imieniu nauczycieli emerytów panie Z. Napiórkowska i T. Goliaszewska. Dzień Nauczyciela to również okazja, by nauczycieli, pracowników administracji i obsługi nagrodzić za wzorową pracę. Nagrodę Wójta otrzymał w tym roku Pan Andrzej Maluchnik. Z kolei Nagrody Dyrektora otrzymali: A. Błaszkowska, A. Brzozowa, A. Chodkowska, G. Gałązka, K. Grabowska, H. Flejszer, W. Kuprajtys, E. Mąka, W. Mydło, B. Zaleska i I. Ziemska. Wśród pracowników administracji i obsługi zostali nagrodzeni: B. Tupacz, E. Rykowska, B. Brejnak, W. Kopczyńska i J. Modzelewska.

Kolejnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie XV Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać” odbywającego się pod patronatem Starosty Makowskiego. Po wnikliwej analizie prac komisja przyznała: I miejsce Mateuszowi Mamińskiemu (SP w Krasnosielcu), II miejsce Darii Kruk (SP w Krasnosielcu), Sylwii Skoroda (SP w Krasnosielcu) i Julii Sobocińska (SP w Krasnosielcu), III miejsce Julii Kowalczyk (SP w Chodkowie Wielkim), Julii Witkowska (SP w Krasnosielcu), przyznano też cztery wyróżnienia: Oliwii Płuciennik ( SP w Drążdżewie), Sandrze Ambroziak (SP w Czerwonce), Magdalenie Sobocińskiej (SP w Krasnosielcu) i Małgorzacie Kossakowska (SP w Krasnosielcu).

Finalną część uroczystości stanowiła część artystyczna w wykonaniu naszych uczniów. Była to słowno -muzyczna wędrówka po dziejach naszej Ojczyzny. Począwszy od tragicznych w skutkach rozbiorów, zrywów powstańczych, radosnych pieśni legionowych aż po czarne swastyki nad naszym krajem. Całość została zakończona optymistycznym akcentem w postaci piosenki ,,Co zrobimy z naszą wolnością”.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »