Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

Wśród wielu świąt obchodzonych przez gminę Krasnosielc już od kilkunastu lat w sposób wyjątkowy świętujemy Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego.

W tym roku Wójt Gminy Krasnosielc zaprosił 28 par małżeńskich z gminy Krasnosielc aby wspólnie świętować ten Jubileusz w niedzielę 25 listopada:

-1 para wspólnie przeżyła 59 lat, 1 para 57, 7 par 51 lat i 19 par 50 lat.

Obecne na uroczystości były 22 pary małżeńskie.

O godz. 10.00 Jubilaci w towarzystwie swoich dzieci , wnuków i znajomych wspólnie uczestniczyli w krasnosielckim kościele w dziękczynnej Mszy św., dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski przez te 50 lat wspólnego życia.

O godz. 11.00 w Gminny Ośrodku Kultury Wójt Gminy Paweł Ruszczyński powitał wszystkich przybyłych i zaprosił na uroczystość odznaczenia par małżeńskich Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal ten jest nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

W swoim przemówieniu skierowanym do Jubilatów i gości Wójt wyraził podziw i wielki szacunek dla par małżeńskich oraz podziękował Jubilatom za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pół wieku rodziny.

Wszystkim Jubilatom podziękował również za pracę na rzecz naszej gminnej społeczności.

Przyznanymi przez Prezydenta RP medalami, Wójt Gminy Paweł Ruszczyński w towarzystwie Przewodniczącej Rady Gminy Pani Ewy Grabowskiej udekorował 21 par małżeńskich.

W czasie dekoracji nie ustawały życzenia, gratulacje oraz wielkie brawa dla Jubilatów, aż pojawiła się w oczach niektórych łza wzruszenia.

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń Wójt zaprosił wszystkich obecnych do wzniesienia toastu za zdrowie i pomyślność, odśpiewano dla Jubilatów „sto lat”, następnie był okolicznościowy tort i wspólne rozmowy i wspomnienia przy herbacie.

Dziękujemy Państwu Anecie i Mirosławowi Kruszewskim za piękną oprawę muzyczną naszego spotkania.

Szanownym Jubilatom gratulujemy i życzymy doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych jubileuszy, a nowych jubilatów z lat następnych zachęcamy do składania wniosków.

E. Czarnecka.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »