Informacje na temat tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich

Poniżej najważniejsze zagadnienia wynikające z nowej ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich:
***29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212).
***Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2229) weszło w życie 30 listopada 2018 r.

Przepisy ustalają, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.

więcej:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »