Nowy mini-ciągnik w gminie Krasnosielc

W ramach zadania pn. „Zakup i dostawa mini-ciągnika”, Gmina Krasnosielc zakupiła mini ciągnik marki Kubota o mocy 17 KM z 3 cylindrowym silnikiem wysokoprężnym o pojemności 778 cm3. Koszt zakupu maszyny to 52 890,00 zł. Ponadto dokupiony został kompatybilny osprzęt w postaci posypywarki do pisku/soli oraz hydraulicznego pługu do odśnieżania o szerokości roboczej 117 cm za kwotę 6 519,00 zł. Ww. koszty w całości pokryte zostały z budżetu gminy.

Dokonany zakup przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krasnosielc oraz usprawni pracę szczególnie w okresie zimowym.

Za realizację zamówienia odpowiedzialna była firma HURT-DETAL „AGRO-METAL” z Ostrołęki.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »