Hazard, Nie Dziękuję

Taki tytuł ma ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna organizowana przez Krajową Administracje Skarbową. Kampania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorem kampanii na terenie województwa mazowieckiego jest Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów i zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży, na problemy, które wynikają z ich uprawiania oraz na konsekwencje prawne związane z udziałem i oferowaniem nielegalnych gier hazardowych. W ramach tego działania uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Rakach uczestniczyli 26 lutego 2019r. w spotkaniu z pracownikami w/w instytucji.

T. Kaszuba

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »