„Działajmy razem” – obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnosielcu

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnosielcu DBI obchodziliśmy już po raz siódmy. Tematyka bezpieczeństwa w sieci od wielu lat jest na bieżąco omawiana na lekcjach informatyki oraz podczas lekcji wychowawczych. W ramach akcji w naszej szkole przeprowadzone zostały pogadanki dot. bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu oraz zasad netykiety. Rozmawialiśmy o tym, że tylko wspólne działania mogą sprawić, że Internet będzie coraz lepszy i będziemy czuć się w nim coraz bezpieczniej. Omawialiśmy zagrożenia jakie możemy napotkać w sieci, jak należy korzystać z komputera i Internetu aby być w sieci bezpiecznym, jak postępować w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać pomocy oraz jakie są zasady kulturalnego zachowania w sieci.

W ramach obchodów przeprowadzone zostały konkursy: Informatyczno-Artystyczny na film, i scenkę tematyczną oraz Informatyczno-Plastyczny na plakat, oba pod hasłem „Działajmy razem”.

Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata i innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności a także w budowaniu reputacji.

Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony. Brak poszanowania siebie i innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.

Tematyka konkursów miała uświadomić uczniom, że tylko wspólne działania mogą sprawić, że Internet będzie coraz lepszy i będziemy czuć się w nim coraz bezpieczniej.

Uczniowie mieli również zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego, twórczego i przyjaznego środowiska online, mieli dostrzec, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Innym celem konkursów było propagowanie bezpieczeństwa uczniów w sieci i postawy świadomego, odpowiedzialnego i kulturalnego użytkownika Internetu.

Uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej przygotowali w ramach konkursu krótkie filmy a uczniowie klas IV – V scenki tematyczne, w których zaprezentowali jak powinniśmy działać razem na rzecz poprawy jakości zamieszczanych w sieci treści oraz bezpieczeństwa w Internecie i jak sobie radzić w sytuacjach prześladowania w życiu i w sieci.

Ukazali również możliwe konsekwencje nierozważnego korzystania z Internetu. Przedstawili jak nieprzemyślane decyzje, takie jak otwieranie wiadomości od nieznanych nadawców czy zamieszczanie w sieci prywatnych materiałów, zbyt pochopne zaufanie nowopoznanym osobom, niewystarczające zabezpieczanie swoich prywatnych danych, dostępu do komputera, smartfona czy kont w serwisach społecznościowych może doprowadzić do wycieku lub usunięcia danych a nawet przejęcia nad nimi kontroli.

Zwrócili uwagę na to, że wszyscy mamy wpływ na to czy treści w Internecie są wartościowe i czy możemy czuć się w sieci bezpiecznie, że wspólne reagowanie na złe zachowania mogą pomóc zarówno osobom prześladowanym jak i wszystkim użytkownikom, ponieważ pomogą takie działania ograniczyć w przyszłości.

Zaprezentowali różne niebezpieczeństwa czyhające na nas w sieci, wskazali gdzie i w jaki sposób możemy szukać pomocy. Wszystkie prace są dostępne na stronie internetowej naszej szkoły pod adresem: spkrasnosielc.cba.pl. Naprawdę warto je obejrzeć, ponieważ oprócz wartościowych treści możemy zobaczyć jakie talenty, zdolności i umiejętności ma nasza młodzież. Uczniowie stworzyli też gazetkę ścienną w pracowni komputerowej na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz praw i obowiązków w sieci a także zasad netykiety.

Uczniowie, w ramach konkursu wykonali również plakaty promujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu pod hasłem „DZIAŁAJMY RAZEM” pod kierunkiem nauczyciela informatyki p. Mariusza Bobińskiego i nauczycieli plastyki.

Następnie pod opieką p. Mariusza Bobińskiego i p. Anny Brzozowej uczniowie przygotowali dekorację, która eksponowała na parawanach plakaty wykonane przez uczniów w ramach konkursu.

11 marca 2019 r. dla uczniów naszej szkoły odbył się apel podsumowujący obchody DBI, przygotowany przez p. Mariusza Bobińskiego, p. Roberta Pawłowskiego i p. Annę Brzozową. Na apelu uczniowie w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu, zaprezentowali przygotowane scenki tematyczne.

Komisja konkursowa wyłoniła po trzy najlepiej przygotowane klasy w obu kategoriach wiekowych, ogłosiła też wyniki konkursów na plakat i film, wręczyła zwycięzcom dyplomy i nagrody oraz zaprezentowała ich prace.

W Konkursie Informatyczno – Plastycznym na plakat promujący zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wśród uczniów szkoły podstawowej wyłoniono zwycięzców:

klasy IV i V:

– I miejsce – Marcin Kuplicki, kl. Vb,

– II miejsce – Adam Gołębiewski, kl. IVa,

– III miejsce – Zofia Tadrzak, kl. Vb,

– wyróżnienia: Kalina Rekosz, kl. IVb, Weronika Regulska, kl. Vb,

klasy VI – VIII:

– I miejsce – Norbert Grabowski, kl. VIIIa,

– II miejsce – Jakub Różacki, kl. VIIa,

– III miejsce – Wanessa Sierak, kl. VIIIa,

– wyróżnienia: Julia Chełchowska, kl. VIIIb, Amelia Modzelewska, kl. VIa.

W Informatyczno – Artystycznym Konkursie na film pod hasłem „DZIAŁAJMY RAZEM” miejsca przyznano uczniom następujących klas:

– I miejsce – kl. VII b;

– II miejsce – kl. VI a;

– III miejsce – kl. VI b.

Nagrodzeni uczniowie klas IV I V za scenki tematyczne:

– I miejsce – kl. IV a,

– II miejsce – kl. IV b,

– III miejsce – kl. V a,

– wyróżnienie: kl. V b.

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostały ufundowane przez Dyrekcję Szkoły.

Podczas apelu Dyrektor Szkoły wręczył uczniom kamizelki odblaskowe przekazane szkole w ramach projektu objętego patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Należy pamiętać, że wszystko co zamieszczamy w Internecie zostaje tam na zawsze. Szanujmy swoją prywatność, bo jedna nieprzemyślana decyzja może zaważyć na naszym wizerunku i naszej przyszłości. Najpierw możemy czuć się upokorzeni, wstydzić się i żałować tego co zrobiliśmy. W przyszłości może zaszkodzić to naszej karierze zawodowej i założeniu rodziny.

Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślony został potencjał Internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Uczniowie z wielkim entuzjazmem przygotowywali się do obchodów DBI, włożyli wiele wysiłku w wykonanie i zaprezentowanie prac konkursowych. Wiedza jaką zdobyli i zaprezentowali świadczy o tym, że główny cel został osiągnięty: uczniowie stali się bardziej świadomymi i mądrymi Internautami.

~Mariusz Bobiński

 

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »