XV- Jubileuszowy Przegląd Pieśni Wielkopostnych w Amelinie

Tradycyjnie, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, 7 kwietnia 2019r., w kościele parafialnym w Amelinie odbył się, po raz piętnasty Przegląd Pieśni Wielkopostnych. Tegoroczne hasło przeglądu brzmiało: „Krzyż drogą mojej wiary”.

Kolejny raz przegląd zgromadził miłośników śpiewu sakralnego, a dokładniej pasyjnego nie tylko z naszej gminy czy dekanatu, ale także spoza granic powiatu i diecezji. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 305 uczestników wraz z opiekunami i akompaniatorami, głównie dzieci i młodzieży. Gościliśmy także 4 zespoły- chóry dorosłe.

Przegląd poprzedzony był Mszą Św. sprawowaną w intencji wszystkich uczestników przeglądu, organizatorów, przybyłych gości i parafian pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezji Łomżyńskiej Janusza Stepnowskiego oraz ks. rekolekcjonisty Kazimierza Ostrowskiego- dyrektora Diecezjalnego Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży

 Przegląd otworzył Ks. Szczepan Borkowski- proboszcz parafii Amelin w imieniu całej społeczności parafialnej oraz współorganizatorów tj. Wójta Gminy Krasnosielc, Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Amelinie. Z okazji jubileuszu na ręce wszystkich przedstawicieli (współorganizatorów) wręczył pamiątkowe podziękowania. Następnie głos zabrały i dalszą część przeglądu poprowadziły: Anna Wosiak i Agata Wilkowska- nauczycielki z PSP Amelin jako konferansjerki. W kategorii soliści, zaprezentowało swoje umiejętności 24 osoby. W kategorii zespoły i chóry odbyło się 21 występów. Mieliśmy okazję posłuchać pięknych pieśni pasyjnych: tradycyjnych i współczesnych, ale o wielkiej głębi przekazu, w ciekawych aranżacjach. Występujący w głównej mierze korzystali z gotowych podkładów muzycznych, ale także pojawiały się instrumenty: keyboard i gitara.

Wszystkim uczestnikom przeglądu wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki: książki oraz cukierki jubileuszowe. Wszyscy uczestnicy częstowani są przez miejscową społeczność swojskim ciastem oraz zupą.

Przeglądowi od samego początku towarzyszą inne atrakcje tj. degustacja potraw wielkanocnych, przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krasnosielc  oraz osoby indywidualne. Pojawiają się mazurki, baby wielkanocne, ciasta i ciasteczka, pieczenie, pasztety, kotlety, jajka faszerowane oraz inne smakołyki.

Nieprzerwanie od 15 lat odbywa się także wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież naszej gminy w ramach  wcześniej ogłaszanych konkursów. W tym roku odbył się przegląd Palm Wielkanocnych przygotowywanych przez całe klasy. Wszyscy przybyli na przegląd goście mieli okazje je podziwiać.

Jubileuszowy przegląd był też powodem do przygotowania pamiątkowych tablic ze zdjęciami i wycinkami z prasy z poprzednich przeglądów. Wiele osób odszukało siebie na zdjęciach .

Warto podkreślić fakt, że Przegląd Pieśni Wielkopostnych pełni ważną funkcję- integracyjną, ponieważ w przygotowaniach tego przeglądu bierze udział każdorazowo ok. 100 osób z parafii Amelin: pracownicy szkoły, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich  z terenu parafii Amelin, młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, parafianie, pracownicy ośrodka kultury oraz samorządowcy. Trudno myłoby wymienić wszystkich zaangażowanych z osobna, lecz ci, którzy włączyli się w przygotowania maja na pewno wielką satysfakcję, że to dzięki ich wsparciu po raz kolejny mógł odbyć się przegląd.

Podsumowując 15 lat przeglądu pokuszę się o statystyki. Na przestrzeni 15 lat w przeglądzie wzięło udział około 4000 tysięcy osób, czterokrotnie gościliśmy ks. biskupa, wyśpiewano około 600 pieśni, ugotowano około 2500 litrów zupy, upieczono około 300 blach ciasta.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »