Umowa na dofinansowanie modernizacji drogi w Bagienicach Folwark podpisana

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bagienice Folwark – etap I”, które zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w formie dotacji,
w kwocie 95 000,00 zł, całkowity koszt przebudowy I etapu 217 706,68 zł. Długość przebudowywanej drogi to 490 m.

Ponadto, ze środków własnych zrealizowany zostanie II etap ww. inwestycji o długości modernizowanego odcinka 637 m., którego całkowity koszt to 638 354,16 zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »