Urząd Gminy Krasnosielc informuje o wyborach na ławników kadencji 2020 – 2023 Termin zgłaszania kandydatów – 30 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęło uchwałę określającą liczbę ławników sądowych, którzy mają zostać wybrani przez Radę Gminy Krasnosielc na czteroletnią kadencję 2020 – 2023:

  1. Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 1 ławnika do orzekania w sprawach w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym, przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą.
  2. Do Sądu Rejonowego w Przasnyszu – 2 ławników do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Wybory ławników

Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »