Informacja dla rolników dotycząca suszy w 2019 r

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
DOTYCZĄCA WYSTĄPIENIA SUSZY W 2019R.

Wójt Gminy Krasnosielc w oparciu o opublikowany w dniu 23.07.2019r. siódmy raport systemu monitoringu suszy rolniczej prowadzony przez Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w Puławach, informuje że:

zgodnie z w/w raportem na terenie Gminy Krasnosielc wykazano, iż susza dotknęła następujące gatunki roślin:

  • zboża jare,

  • kukurydza na ziarno

  • kukurydza na kiszonkę

  • rośliny strączkowe oraz trawy

uprawiane na glebach kategorii I tj. bardzo lekkich, bardzo podatnych na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty. Zainteresowanych rolników informujemy, iż mapa kategorii glebowych znajduję się pod adresem:http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Wnioski o oszacowanie strat można składać do dnia 09.08.2019r. w Urzędzie Gminy
w Krasnosielcu w pokojach nr 3, nr 5 i nr 20 w
godz. 800– 1500.

Wzór wniosku do zgłoszenia strat można pobrać:

– w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu, – na stronach internetowych Urzędu Gminy w zakładkach SUSZA 2019: www.gminakrasnosielc.pl
www.ugkrasnosielc-bip.pl

Do zgłoszenia szkody należy załączyć: kserokopię wniosku o płatności obszarowe na rok 2019 oraz kserokopie paszportów posiadanych zwierząt lub wydruk z Systemu Identyfikacji
i Rejestracji Zwierząt.

Komisja nie dokona szacowania strat w przypadku zbioru danej uprawy.
Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w tabeli 1 była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do płatności bezpośrednich.

Wójt

/-/ Paweł Ruszczyński

 

Wniosek o oszacowanie strat

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »