Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej

2019 – Krasnosielc

Wizyta studyjna na Pomorzu dla Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Krasnosielc

Partner wiodący: Gmina Krasnosielc wraz z partnerem KSOW: Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej realizują operację: „Wizyta studyjna na Pomorzu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krasnosielc”

Celem operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego w terminie od 1.07.2019 r. do 30.09.2019 r. dla grupy 41 członkiń KGW oraz 3 koordynatorów wyjazdu i 1 przedstawiciela LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej, będących w różnym wieku, zamieszkujących obszary wiejskie w województwie mazowieckim.

Grupę docelową stanowią członkinie kół gospodyń wiejskich (41 pań z KGW + 3 koordynatorów + 1 przedstawiciel LGD) działające na terenie Gminy Krasnosielc. Są to panie w różnym wieku zamieszkujące tereny wiejskie, które założyły KGW mając na celu, m.in. uczestniczenie w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach i wyjazdach studyjnych przyczyniających się do zgłębienia wiedzy na temat prowadzania różnych form aktywności przy wsparciu środków zewnętrznych, aktywizację i promowanie postaw kobiet zarówno w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, podejmowanie wszelkich działań zmierzających do integracji nie tylko pokolenia kobiet z różnych środowisk, ale również młodzieży oraz osób starszych, propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, postaw ekologicznych, w tym również związanych z ochroną środowiska wiejskiego.

Forma realizacji:

  1. Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty realizacji operacji:

– aktywizacja 41 członkiń KGW, 3 koordynatorów z terenu Gminy Krasnosielc oraz 1 przedstawiciela LGD,

– zapoznanie się z walorami przyrodniczymi, artystycznymi, kulturowymi i kulinarnymi Pomorza przez 41 członkiń KGW, 3 koordynatorów z terenu Gminy Krasnosielc oraz 1 przedstawiciela LGD,

– dzielenie się pomysłami, dobrymi praktykami i nawiązanie współpracy pomiędzy KGW z Mazowieckiego i Pomorza,

– stworzenie turystycznego produktu regionalnego w Gminie Krasnosielc – panie podczas wizyty studyjnej dowiedzą się w jaki sposób stworzyć taki produkt, bazując na posiadanych walorach przyrodniczych, kulturowych, infrastrukturze i oczekiwaniach turystów, pomocna będzie tu szczególnie wizyta i warsztaty w Lawendowej Osadzie, zwiedzanie zabytków Gdańska oraz wykład dot. atutów obszaru, a także wystawa haftu,

– podnoszenie wartości kapitału społecznego w gminie przez 41 uczestniczek 3 koordynatorów wyjazdu oraz 1 przedstawiciela LGD,

– wykorzystanie i przeniesienie dobrych praktyk zaobserwowanych podczas wyjazdu przez 41 uczestniczek 3 koordynatorów wyjazdu oraz 1 przedstawiciela LGD,

– promowanie aktywnych, przedsiębiorczych postaw 41 uczestniczek 3 koordynatorów wyjazdu oraz 1 przedstawiciela LGD.

 

 

Zgłoszenie do udziału w wizycie studyjnej-edycja

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »