Zapraszamy do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania otyłości

To już druga edycja przeciwdziałania otyłości wśród dzieci z powiatu makowskiego. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem I edycji projektu i zgłaszania dzieci do kolejnej edycji. Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu 2019r. Udział w projekcie „Zdrowie smakuje – przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci w powiecie makowskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 jest zupełnie bezpłatny. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim. Partnerem -Fundacja ProEdoo. Niezbędny wkład własny do projektu zapewnia powiat makowski.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in. :

– opiekę medyczną,

– poradnictwo dietetyczne,

– wsparcie psychologiczne,

– warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla dzieci i ich rodziców, w tym wspólną naukę

przyrządzania zdrowych i smacznych potraw, materiały szkoleniowe przydatne w

przyswajaniu wiedzy, ciekawe zajęcia i grywalizację

– cykliczne zajęcia sportowe: gimnastykę oraz zajęcia na basenie,

– bezpłatny transport i opiekę na basen dla uczestników projektu.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2019/2020.

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.

Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 572 069 641, 508125949

e-mail: rekrutacja@proedoo.pl

Biuro projektu – SPZOZ – ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Wincentego Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, I piętro, pokój 2.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »