Nasi Laureaci ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2019

W ramach pierwszego etapu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu w szkołach naszej gminy przeprowadzono konkurs plastyczno – literacki pod hasłem „JA ZA 20 LAT”.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości. Podejmowane działania aktywizowały uczniów, a zadanie konkursowe pozwalało na rozwijanie zdolności, wzmacniało kreatywność, inwencję i pomysłowość.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do organizatorów wpłynęło tysiące różnych prac. Osiem prac z naszej gminy zostało wyróżnionych, w tym jedna uczennica uzyskała tytuł finalistki ogólnopolskiego konkursu i nagrodę główną.

Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:

  1. Weronika Zadrożna – SP Drążdżewo. Uczennica zdolna, rozwijająca swój talent, po raz drugi wyróżniona w konkursach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
  2. Adrian Krawczyk – SP Drążdżewo
  3. Szymon Krajewski – SP Drążdżewo
  4. Eryk Ludwiczak – SP Krasnosielc
  5. Jakub Krawczak – SP Krasnosielc
  6. Barbara Nowak – SP w Rakach
  7. Jagoda Graczyk – Gimnazjum w Krasnosielcu

Natomiast laureatką nagrody głównej została Sara Grabowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu.

W dniu 19 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyło się uroczyste spotkanie laureatów konkursu oraz szkolnych koordynatorów i nauczycieli wspierających uczniów przy realizacji zadań kampanii.

Od organizatorów kampanii laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, zaś opiekunowie certyfikaty.

Gratulacje oraz upominki przekazał również Wójt Gminy Pan Paweł Ruszczyński.

Uczennica Sara Grabowska otrzyma nagrodę na uroczystości finałowej organizowanej 03 października 2019 r w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Pełniąc funkcję koordynatora kampanii w gminie kieruję szczególne podziękowania do dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów oraz nauczycieli, którzy pomagali w realizacji zadań konkursowych:

SP w Amelinie – Pani: Bogusława Więcek, Beata Skoroda, Barbara Dobrzyńska

SP w Drążdżewie – Pani: Barbara Kluczek, Anna Zega, Bogusława Dudek, Hanna Kęszczyk ,

SP w Rakach – Pani: Teresa Kaszuba, Marzenna Orzeł

SP w Krasnosielcu – Pan Andrzej Maluchnik, Pani: Iwona Ziemska, Katarzyna Grabowska,

Nina Grabowska, Weronika Chojnowska

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom współdziałającym w realizacji zadań serdecznie dziękuję za aktywny udział oraz zachęcam do uczestnictwa w II zespołowym etapie .pod hasłem „MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM’

Gmina KRASNOSIELC od pierwszej edycji uczestniczy w kampanii, otrzymaliśmy CERTYFIKAT potwierdzający nasz aktywny udział.

Koordynator

Stanisława Gołaszewska

Zapraszamy do galerii

Certyfikat

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »