Uroczysty finał kampanii ZTU 2019

 

03 października 2019 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019, zorganizowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Patronat honorowy nad kampanią objęli Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.

Głównym elementem gali było wręczenie nagród w konkursie literacko-plastycznym pod hasłem „Ja za 20 lat”. Wyróżniono 35 uczniów z całej Polski. Zwycięzcy otrzymali bezprzewodowy zestaw muzyczny oraz pamiątkowe dyplomy i książkę „Sztukmistrz w Tczewie. Poradnik skutecznego mówienia” autorstwa Jakuba Porady. Podczas uroczystości laureatom towarzyszyli rodzice, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Z wielką radością przyjęliśmy informację, że w konkursie nagrodzona została praca plastyczna

Sary Grabowskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu.

Sara odbierała nagrodę w towarzystwie rodziców Katarzyny i Leszka Grabowskich, dyrektora szkoły Andrzeja Maluchnika oraz koordynatora kampanii Stanisławy Gołaszewskiej.

Zachowaj Trzeźwy Umysł to największa ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana nie tylko do uczniów lecz również do nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Kampania wspiera działalność wychowawczą szkół w zakresie nowoczesnej edukacji. Wspiera rozwój dzieci i młodzieży, wskazuje na współczesne zagrożenia i sposoby ich eliminowania.

Realizowane zadania motywują dzieci i młodzież do kształtowania postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kultura osobista, podejmowanie inicjatyw oraz umiejętność współdziałania w pracy zespołowej.

GMINA KRASNOSIELC aktywnie uczestniczy w kampanii, korzystamy z przygotowanych materiałów, kursów internetowych dla nauczycieli, opracowań diagnozy środowisk szkolnych, ulotek, plakatów, wymiany doświadczeń, gadżetów itp.

Podczas uroczystego finału nasz udział w kampanii został wysoko oceniony. Gmina otrzymała okolicznościowy medal, a koordynator Stanisława Gołaszewska została powołana na członka Kapituły „Trzeźwego Umysłu”.

Kapituła zrzesza z całej Polski grono najbardziej aktywnych pełnomocników i koordynatorów zajmujących się profilaktyką.

Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »