Podpisano umowę na odbiór odpadów zawierających azbest – etap II

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Usuwanie eternitu z posesji mieszkańców Gminy Krasnosielc – etap II”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 25 520,00 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »