Rozpoczęto prace wokół kościoła w Drążdżewie Małym

Rozpoczęto prace wokół kościoła w Drążdżewie Małym

Wokół kościoła parafialnego w Drążdżewie Małym rozpoczęte zostały prace budowlane dotyczące realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kościoła parafialnego
w Drążdżewie Małym”. W ramach zadania wykonane zostaną drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie placu, nowe nasadzenia zieleni, zamontowane zostaną również ławeczki oraz tablica upamiętniająca zabytkowy kościół z Drążdżewa, który przeniesiony został na teren Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Operacja ta otrzymała wsparcie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, przy czym całkowita wartość inwestycji to 757 027,84 zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »