Ogłoszenie dotyczące terminu składania ofert

W związku z tym, że koniec terminu do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc przypada na 22 lutego 2020 r., tj. dzień wolny od pracy, termin upływa 24 lutego 2020 r. o godz. 15.00.

Paweł Ruszczyński

Wójt Gminy Krasnosielc

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »