Komunikat w sprawie zachowania środków ostrożności dot. koronawirusa

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem związanym z wystąpieniem koronawirusa bardzo proszę mieszkańców o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy do minimum.

Proszę o załatwianie drogą telefoniczną lub e-mailową wszystkich spraw niewymagających wizyty w Urzędzie (tel. 29 71 75 073, e-mail: ugkrasnosielc@post.pl ).

Wszelkich opłat, w miarę możliwości, proszę dokonywać za pośrednictwem przelewów internetowych, na rachunki bankowe podane poniżej:

– opłaty za odpady: 40 8917 0001 0000 0026 2000 0550,

– pozostałe opłaty: 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010.

Jednocześnie informujemy, że na okres od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r., zgodnie z poleceniami Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, zawieszone zostają:

– zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach i przedszkolach na terenie całej Gminy Krasnosielc,

działalność instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu, Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu oraz Klubu Senior+ w Krasnosielcu.

Apeluję również o zachowanie spokoju, rozwagi i stosowania się do zaleceń służb sanitarnych. Pamiętajmy, że profilaktyka jest najlepszą formą ochrony każdego z nas.

Wójt Gminy Krasnosielc

/-/

Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »