K O M U N I K A T Wójta Gminy Krasnosielc

K O M U N I K A T

WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

Z uwagi na zagrożenie spowodowane koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z targowiska informuję, że od dnia 20 marca br. do odwołania zamknięte zostaje targowisko w Nowym Krasnosielcu.

Wobec powyższego proszę o bezwzględne przestrzegania zakazu.

WÓJT

/-/

Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »