Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu makowskiego

Rosnąca liczba zarażonych koronawirusem w Polsce oraz coraz większa liczba osób poddanych kwarantannie powoduje ogromny niepokój i troskę o najbliższych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców informuję że, w przypadku potrzeby uzyskania wsparcia psychologicznego, pomoc taką można uzyskać dzwoniąc pod nr  tel.
29 71 873 289 – gdzie w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Makowie Mazowieckim codziennie dyżur pełni psycholog.

Pomoc psychologiczna świadczona jest w poniedziałek w godz. 12.00 do 14.00, a w pozostałe dni tygodnia w godz. od 8.00 do 12.00.

Ponadto informuję że, od 18 marca 2020 r. Wojska Obrony Terytorialnej pod nr 800 100 102 uruchomiły punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.

Starosta Makowski

/-/

Zbigniew Roman Deptuła

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »