Informacja o pomocy jaką powiatowe urzędy pracy oferują pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

 

W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych będzie można skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim z rozwiązań określonych w artykułach 15zzd, 15zzb, 15zzc, 15zze mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia biznesu / działalności pozarządowej.

W najbliższych dniach zostaną ogłoszone nabory wniosków o udzielenie:

Zgodnie z zapisami ustawy będzie możliwe również ubieganie się o:

Szczegółowe informacje dotyczące tych form wsparcia będziemy publikować na bieżąco na stronie Urzędu.


Bliższych informacji o formach pomocy można uzyskać pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa


Kontakt:
tel. 29 7172782
e-mail: 
wama@praca.gov.pl

 

Pożyczka 2020.04.01

1. Wniosek – pożyczka

2. Zasady udzielania pożyczek dla mikro przedsiębiorców

3. Instrukcja – Pożyczki

4. Wniosek – umorzenie pożyczki

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »