Nowe laptopy już w szkołach
30 kwietnia Gmina Krasnosielc przekazała do szkół podstawowych laptopy zakupione w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupionych zostało 18 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem oraz zestawem słuchawkowym wyposażonym w mikrofon. Sprzęt w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia możliwości dostępu do platform internetowych, na których prowadzone są zajęcia zdalne dla uczniów. Całkowita wartość projektu to 72 352,80 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 59 994,00 zł.


Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »