Publikacja oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) publikuje się ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie do publikacji oraz druk Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego nr 42” złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w dniu 8 maja 2020 r. Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »