Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi

Informuję, że posiadanie kompostownika wiąże się z zagospodarowaniem bioodpadów we własnym zakresie (brak możliwości odbioru przez firmę odbierającą inne odpady). Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z tego zwolnienia, zobowiązani są do złożenia deklaracji (wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnosielc).

W przypadku złożenia ww. deklaracji pojemnik przeznaczony na bioodpady zostanie zabrany przez firmę odbierającą odpady.

Wójt Gminy Krasnosielc

/-/

Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »