Informacja dotycząca składania rachunków na stypendium szkolne

Informacja dotycząca składania rachunków na stypendium szkolne

W związku z zagrożeniem epidemicznym (Koronawirus), wprowadza się pewne zasady bezpieczeństwa składania rachunków i faktur dokumentujących poniesione wydatki na zakup art. szkolnych. Rachunki należy składać w terminie 01-05.06.2020 r. w Urzędzie Gminy – wejście główne, w godzinach 9.00-12.00.

  1. Faktury i rachunki składamy w wyznaczonym czasie podanym
    w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości.

  2. Interesanci proszeni są o przestrzeganie zasad higieny oraz zachowanie bezpiecznych odstępów, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Harmonogram

 

Data (dzień tygodnia)

Miejscowość

Godziny

01.06.2020 (poniedziałek)

Krasnosielc

9.00 – 12.00

02.06.2020 (wtorek)

Drążdżewo

Drążdżewo Kujawy

Drążdżewo Małe

Budy Prywatne

Wólka Drążdżewka

Wólka Rakowska

9.00 – 12.00

03.06.2020 (środa)

Grądy

Karolewo

Przytuły

Chłopia Łąka

Pienice

Raki

9.00 – 12.00

04.06.2020 (czwartek)

Amelin

Ruzieck

Grabowo

Niesułowo

Papierny Borek

Perzanki Borek

9.00 – 12.00

05.06.2020 (piątek)

Krasnosielc Leśny

Łazy

Nowy Krasnosielc

Nowy Sielc

Wola Włościańska

Wola Józefowo

Wymysły

9.00 – 12.00

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »