Wielkie zmiany wokół kościoła w Drążdżewie

 

Wielkie zmiany możemy zauważyć na placu wokół kościoła parafialnegow Drążdżewie Małym. Prace budowlane zostały już zakończone. W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kościoła parafialnego w Drążdżewie Małym” utwardzono nawierzchnię dróg manewrowych, ułożono chodniki z kostki brukowej oraz utwardzone zostały miejsca parkingowe. W celu upamiętnienia zabytkowego kościoła zamontowana została tablica pamiątkowa. Ponadto dla podkreślenia walorów estetycznych miejsca zasadzona została ozdobna roślinność, zamontowane zostały ławeczki oraz lampy oświetleniowe. Operacja ta otrzymała wsparcie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wysokość uzyskanego dofinansowania to kwota 489 255,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 772 519,69 zł. Prace budowlane przeprowadziło Konsorcjum firm „KOPTRANS” i „MARBUD” z Ciechanowa.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »