Usuwanie odpadów rolniczych

Usuwanie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu big bag

Gmina Krasnosielc otrzymała dofinansowanie w kwocie 95 358,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach, którego zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 192 Mg odpadów.

Działanie jest w 100% finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ww. odpady należy dostarczyć w wyznaczony dzień tygodnia dla poszczególnych miejscowości na Plac Targowy w Nowym Krasnosielcu (tzw. Jarmarki).

Podczas odbioru odpadów należy okazać dowód osobisty właściciela gospodarstwa w celu weryfikacji.

Ww. odpady dostarczamy posortowane, poukładane,
bez zanieczyszczeń ziemią, resztkami kiszonek itp.,
w innym przypadku odpady nie zostaną odebrane !!!

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej jest pomocą publiczną.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29 71 400 55 lub w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Krasnosielcu.

Harmonogram

Data
(dzień tygodnia)

Miejscowość

Godzina

15.06.2020 r. (poniedziałek)

Amelin;

Biernaty;

Bagienice-Folwark; Bagienice Szlacheckie; Chłopia Łąka;

Grabowo;

Perzanki-Borek; Ruzieck;

Pieczyska;

Niesułowo;

Wymysły

830-1200

16.06.2020 r. (wtorek)

Budy Prywatne; Drążdżewo;

Drążdżewo Małe; Drążdżewo-Kujawy; Elżbiecin;

Karolewo;

Przytuły;

Raki;

Wólka Drążdżewska; Wólka Rakowska; Zwierzyniec;

Papierny Borek

830-1200

17.06.2020 r. (środa)

Grądy;

Krasnosielc;

Krasnosielc Leśny;

Nowy Krasnosielc; Nowy Sielc;

Łazy;

Pienice;

Wola-Józefowo;

Wola Włościańska

830-1200

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »