Przebudowa drogi gminnej w Grądach i Karolewie

W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy” została położona nowa nawierzchnia na odcinku o długości 230 mb. Inwestycja ta sfinansowana była ze środków budżetu gminy w wysokości 74 951,00 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karolewo” polegało na położeniu nowej nawierzchni na odcinku o długości 150 mb. Koszt tej inwestycji to 53 314,35 zł, sfinansowany ze środków własnych gminy.

Prace budowlane przeprowadziła firma Z.U.H „SEBUD” z Ciechanowa.

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »