Zakończono usuwanie eternitu z posesji mieszkańców Gminy Krasnosielc

 

 

 

 

Zakończono tegoroczną zbiórkę eternitu z terenu naszej gminy. Łącznie odebrano ponad 62 tony odpadu. Wykonawcą była firma Maków Centrobud Centrala z Makowa Mazowieckiego. Usunięcie odpadów azbestowych będzie kosztowało 23 997,05 zł, jednak w 100 % koszt ten zostanie pokryty z dotacji WFOŚiGW.

 

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »