Drodzy Mieszkańcy zachowajmy dystans społeczny

DRODZY MIESZKAŃCY!

Na podstawie komunikatów przekazanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Makowie Mazowieckim informuję, że w naszej Gminie potwierdzono aktywne przypadki zakażenia koronawirusem.

W związku z powyższą informacją, w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie apeluję o przestrzeganie zaleceń i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych. Bardzo proszę o unikanie skupisk ludzi i zachowanie dystansu społecznego. W tym trudnym czasie musimy wykazać się przede wszystkim odpowiedzialnością ale również zrozumieniem i empatią. Bądźmy ostrożni, uważajmy na siebie wzajemnie i bacznie obserwujmy otoczenie, nie ulegając jednocześnie panice.

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy do spraw najważniejszych. Zachęcam do uprzedniego kontaktu telefonicznego z pracownikami.

Uprzejmie przypominam, że wszystkie sprawy niewymagające wizyty
w Urzędzie można załatwić drogą telefoniczną(tel. 29 71 75 073) lub e-mailową, (e-mail: ugkrasnosielc@post.pl).

Wszelkich opłat, w miarę możliwości, proszę dokonywać za pośrednictwem przelewów internetowych, na rachunki bankowe podane poniżej:

opłaty za odpady: 40 8917 0001 0000 0026 2000 0550,

pozostałe opłaty: 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010.

Wójt Gminy Krasnosielc

Paweł Ruszczyński

Wykaz najważniejszych numerów telefonów

SEKRETARIAT
Urzędu Gminy w Krasnosielcu

29 71 75 073

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

29 71 40 053

Kasa

29 71 40 048

Woda

29 71 40 052

Podatki, odpady

29 71 40 055

REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI GMINY

29 71 40 047

29 71 40 045

Gospodarka nieruchomościami

29 71 40 042

REFERAT OŚWIATY

29 71 40 058

29 71 40 059

Obsługa rady gminy i działalność gospodarcza

29 71 40 044

Urząd Stanu Cywilnego

29 71 40 046

Ośrodek Pomocy Społecznej

29 71 75 072

664 758 926

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »