Nowe komputery do nauki zdalnej i nie tylko

Sukcesywnie do Szkoły Podstawowej w Drążdżewie napływa sprzęt komputerowy. Do tej pory szkoła otrzymała 8 komputerów stacjonarnych, 13 laptopów i 12 tabletów oraz dostęp do aplikacji edukacyjnej Corinth 3D. Corinth 3D to biblioteka ponad 1400 pomocy dydaktycznych w 3D do nauki Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Matematyki uzupełnionych o zdjęcia, filmiki i naukowe opisy każdego z nich. Ponadto w niedługim czasie zainstalowane zostanie właściwe oprogramowanie umożliwiające pracę na komputerach.

Sprzęt komputerowy Gminie Krasnosielc udało się pozyskać dzięki udziałowi w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w realizacji zadania w formule projektu poza konkursowego pod nazwą „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Zadanie to realizowane jest w ramach X osi RPO WM 2014-2020 Edukacja dl rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest przygotowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenia szkoleń. Po zakończeniu nauki zdalnej sprzęt będzie wyposażał pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej w Drążdżewie.

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponadto 5,2 mln zł pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego oraz ok. 1,7 mln zł z budżetu państwa.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »