Ankieta „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”

Drodzy Mieszkańcy!

Od dzisiaj tj. 2 marca do 15 marca 2021 r. będzie prowadzone badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa o nazwie „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”,  którego częścią jest Gmina Krasnosielc.

Partnerstwo działa w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami poprzez opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych.

Badanie ankietowe to jeden z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Terytorialnej Partnerstwa – dokumentu, który stanowić będzie podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli samorządom na sięganie po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej.

LINK DO ANKIETY:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfst7pt7ve

Badanie odbywać się będzie w formie ankiety elektronicznej, dostępnej na stronach internetowych poszczególnych samorządów.

Zachęcamy mieszkańców do zabrania głosu. Każda odpowiedź i każda ankieta będzie się dla nas liczyć – istotą naszej codziennej pracy są działania na rzecz mieszkańców. Dlatego Wasze opinie są szczególnie ważne w planowaniu działań.

Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankietę jest Związek Miast Polskich.

  ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY !

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »