INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID – 19

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ
PRZECIW COVID – 19

W związku z uruchomieniem od 19 kwietnia 2021 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów
w Makowie Mazowieckim dodatkowych punktów szczepień przeciw COVID-19 uprzejmie informuję, że
istnieje możliwość wpisania się na listę osób chętnych do szczepień kontaktując się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu pod numerem tel. 297175072 w godz. 7.00 -15.00.

Do zapisu należy podać numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który zostanie przesłany SMS z terminem i miejscem szczepienia. Na listę osób chętnych do szczepień mogą zgłaszać się również osoby, które są już zapisane w innych miejscach i mają wyznaczony odległy termin.

Zgromadzone dane będą przekazywane przez OPS do punktu szczepień
w Makowie Mazowieckim celem rejestracji na konkretny termin.

Jednocześnie przypominam, że rejestracja poszczególnych grup wiekowych prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem:

12 kwietnia – rocznik 1962,
13 kwietnia – rocznik 1963,
14 kwietnia – rocznik 1964,
15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,
20 kwietnia – rocznik 1969,
21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973.

Wójt Gminy Krasnosielc

/-/

Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »