Środki z KSOW-u dla Krasnosielca!

Środki z KSOW-u dla Krasnosielca!

Gmina Krasnosielc w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zdobyła dofinansowanie na realizację 2 wyjazdów studyjnych.

16 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację ww. projektów
pn.: „Wizyta studyjna dla mieszkańców Gminy Krasnosielc na Podlasiu” w kwocie dofinansowania 56 225,00 zł oraz „Dobre praktyki i współpraca międzynarodowa dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wyjazd studyjny” dla członków KGW z dofinansowaniem w kwocie 55 000,00 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »