Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Już od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynków ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie:  zone.gunb.gov.pl 

lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Krasnosielc.

Formularze deklaracji dostępne pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/  na stronie Urzędu Gminy www.gminakrasnosielc.pl lub w urzędzie gminy, pokój nr 13.
Na złożenie deklaracji właściciele i zarządcy budynków mają czas 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa  (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

deklaracja formularz A- budynki i lokale mieszkalne

deklaracja formularz B- budynki niemieszkalne

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »