Koło Gospodyń Wiejskich z Karolewa otrzymało dofinansowanie w programie „Wakacyjna AktywAKCJA”

Roztrzygnięto nabór wniosków Fundacji PFR do programu Wakacyjna AktywAKCJA.
Koło Gospodyń Wiejskich z Karolewa otrzymało grant w wysokości 5000,00 zł na realizację wakacyjnych aktywności dla dzieci i młodzieży.
Rywalizacja była duża, gdyż na 1500 wniosków wsparcie otrzymało tylko 53 organizacje wśród, których znalazło się również KGW z Karolewa.

Dofinansowany program obejmuje zajęcia dla dzieci w wieku 5-14 lat z jazdy konnej w lonży. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w okresie 5-25 lipca 2021 r.
KGW zapewni również atrakcje dla młodzieży z grupy wiekowej 15-18 lat, a mianowicie spływy kajakowe nad bezpieczeństwem, których czuwać będzie dwóch ratowników wodnych. W programie przewidziany jest również wieczorek z lokalnym historykiem.
Serdecznie gratulujemy kreatywności i życzymy dalszych sukcesów.

https://fundacjapfr.pl/aktualnosci-fundacja/fundacja-pfr-oglasza-wyniki-naboru-wnioskow-do-programu-wakacyjna-aktywakcja.html?_ga=2.27863804.1567821567.1625032477-1678753052.1625032477

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »