Dofinansowanie na przebudowę dróg transportu rolnego

Gmina Krasnosielc informuję że w dniu 7 lipca 2021 roku w Makowie Mazowieckim została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania na realizację dwóch zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne” oraz „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Zwierzyniec”. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego na długości 950 mb w msc. Budy Prywatne i 950 mb w Zwierzyńcu.

Dofinansowanie zostało przyznane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie po 50 000,00 zł na każdą inwestycję.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »