Dofinansowania dla Krasnosielca

Dofinansowania dla Krasnosielca!

W dniu 30 sierpnia br. Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenia boiska piłkarskiego w Krasnosielcu”
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Projekt ten obejmuje zakup zaplecza szatniowo-sanitarnego, wykonanie nawodnienia oraz wymianę piłkochwytów. Zadanie, o którym mowa otrzyma dofinansowanie w wysokości 191 250,00 zł.

Ponadto Wójt Gminy Krasnosielc podpisał również aneks do umowy partnerstwa na udzielenie wsparcia w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dla Szkoły Podstawowej im. Stanisław Kostki w Amelinie. Placówki oświatowe biorące udział w projekcie otrzymają sprzęt komputerowy, multimedialny, oprogramowania ułatwiające naukę zdalną oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Dla każdej ze szkół w ramach projektu przewidziane jest wsparcie w wysokości co najmniej 80 000,00 zł. Zakupiony sprzęt zostanie sfinansowany ze środków UE, budżetu województwa mazowieckiego oraz budżetu państwa.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »