Kolejne odcinki dróg przebudowane!

Kolejne odcinki dróg na terenie gminy Krasnosielc zostały przebudowane. Pracami zostały objęte drogi w Krasnosielcu tj. Plac Kościelny i ulica Ogrodowa, Chłopiej Łące i Niesułowie.

Koszt przebudowy drogi gminnej w msc. Niesułowo to 146 846,63 zł – 750 mb.

Koszt przebudowy drogi gminnej w msc. Chłopia Łąka to 194 349,84 zł – 800 mb.

Koszt przebudowy drogi gminnej w msc. Krasnosielc to 119 959,19 zł – 400 mb.

Powyższe inwestycje w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy.

Za wykonanie prac budowlanych odpowiedzialna było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »