Gminie Krasnosielc zostało przyznane wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

Gmina Krasnosielc w odpowiedzi na złożony wniosek znalazła się liście organów prowadzących szkoły, którym zostało przyznane wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wsparcie finansowe zostało przyznane dla wszystkich naszych szkół i przedszkola . Łączna wartość otrzymanego wsparcia finansowego to 30 000 zł.  Kwota ta stanowi 80% kosztów realizacji zadań objętych dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Pozostałe 20%  7 500 zł to środki własne gminy.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »