9 mln dla Gminy Krasnosielc

Z wielką radością informujemy, że Gmina Krasnosielc otrzymała 9 025 000,00 zł na realizacje zadań inwestycyjnych z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.

25 października br. w Pułtusku Wójt Gminy Krasnosielc odebrał z rąk Ministra Henryka Kowalczyka i Senatora Roberta Adama Mamątowa wstępną promesę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Polski Ład.

Dofinansowanie zostało przyznane na 2 duże zadania tj.:

  1. Przebudowa dróg na terenie gminy Krasnosielc – dofinansowanie w kwocie 4 750 000,00 zł (obejmuje przebudowę dróg w msc. Wymysły, Wola Włościańska i Wola-Józefowo),
  2. Remont dróg na terenie gminy Krasnosielc – dofinansowanie w kwocie 4 275 000,00 zł

(obejmuje remont dróg w msc. Drążdżewo Małe, Przytuły, Pienice i Krasnosielc Leśny).

Całkowita wartość inwestycji to 9 500 000,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania stanowi 9 025 000,00 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji to zaledwie 5,00%.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w pozyskaniu środków Panu Jarosławowi Skowrońskiemu i Januszowi Wróblewskiemu oraz liczymy na dalszą tak owocną współpracę

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »