Zakończono żwirowanie drogi w Budach Prywatnych i Zwierzyńcu

Gmina Krasnosielc informuję, że dnia 29.10.2021 r. prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne” zostały zakończone.

Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego na długości 950 mb. Przebudowa drogi transportu rolnego z pewnością przyczyni się do poprawy dostępności i usprawni komunikację na terenach rolnych.

Zadanie to zostało współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 105 165,00 zł.

Gmina Krasnosielc informuję, że dnia 29.10.2021 r. prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Zwierzyniec” zostały zakończone.

Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego na długości 950 mb. Przebudowa drogi transportu rolnego z pewnością przyczyni się do poprawy dostępności i usprawni komunikację na terenach rolnych.

Zadanie to zostało współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 105 165,00 zł.

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »