Drodzy przedsiębiorcy! Nawet 100 tysięcy złotych czeka na Was!

Drodzy przedsiębiorcy!
Nawet 100 tysięcy dofinansowania czeka na Was!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
w Czerwonce informuje o możliwości składania wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór dotyczy przedsięwzięcia 3.1.1 „Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”.

Szczegółowe informacje w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Czerwonce lub na stronie internetowej – link podany poniżej.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021 – LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” (lgdzielonyszlak.pl)

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »