KGW Karolewo aktywne społecznie

KGW Karolewo zakończyło realizację zadania : „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Za uzyskane środki Panie z KGW zakupiły szafki kuchenne i dużą kuchnię do świetlicy wiejskiej.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »