„Nabór na dotację do OZE, oczyszczalni ścieków i deszczówki 2022”

Otwarty został nabór wniosków na dotacje z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, OZE i zbieranie deszczówki w roku 2022

 

Gmina Krasnosielc informuję, że został otwarty nabór wniosków na dotacje z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, OZE i zbieranie deszczówki, które wykonane zostaną w roku 2022.

 1. Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko i wyłącznie fabrycznie nowe urządzenia:

 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, posiadające aktualną aprobatę wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,

 2. Kolektory słoneczne,

 3. Instalacje fotowoltaiczne,

 4. Ekologiczne źródła ciepła – niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze, tj.: pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na biomasę (pelet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 3035:2012 5 klasy, kocioł węglowy spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy oraz wymogi ekoprojektu,

 5. Zbiorniki na deszczówkę i oczka wodne.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów po podpisaniu umowy o dofinansowaniu na zakup i instalację jednego z urządzeń wymienionych, jednak kwota ta nie może przekroczyć wartości:

 1. dla przydomowych oczyszczalni ścieków, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, ekologicznych źródeł ciepła – 2 500,00 zł,

 2. dla zbiorników na deszczówkę i oczek wodnych – 1 500,00 zł.

Podstawą rozliczenia dotacji będzie złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wypłatę dotacji wraz z dokumentacją ukazującą realizację zadania i poziom poniesionych wydatków w terminie do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej gminy:

Aktualności | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Gminy Krasnosielc (ugkrasnosielc-bip.pl)

oraz u pracowników Urzędu Gminy w Krasnosielcu:

 1. Agnieszka Pokora – pok. 21 tel. 29 71 400 47
 2. Anna Górska – pok. 15 tel. 29 71 400 45
 3. Szymon Budny – pok. 17 tel. 29 71 400 59

 

Regulamin_udzielania_dotacji_celowych

Oświadczenie_współwłaścicieli

Wniosek_o_dofinansowanie

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »